• Facebook
  • LinkedIn

về Us

  • Về chúng tôi

Được thành lập cách đây 10 năm với tên Qingzhou Xinze, phạm vi kinh doanh được mở rộng trong những năm này, từ khung nhà kính, nhà kính phim, nhà kính polycarbonate và nhà kính thủy tinh, liên quan đến canh tác thủy canh, thủy canh NFT / DFT, trồng mụn dừa giá thể, trồng theo dòng chảy, và xô Hà Lan đang phát triển. JIanda Greenhouse được thành lập vào năm 2017 và hoạt động kinh doanh chính tập trung vào xuất khẩu.


+86-17705368004